Priser

Første konsultasjon er vanligvis 90 minutter og prøvetakingsgebyr på 120kr kommer i tillegg.
Ved mer sammensatt sykdomhistorikk kan 120 min også benyttes. 
Oppfølgning time er vanligvis fra 40-60 min.

-Ubetalte konsultasjoner sendes automatisk som faktura . 

-Telefonkonsultasjoner har samme priser som fysiske konsultasjoner.

-Konsultasjoner faktureres for total tidsbruk, inkludert forarbeid og etterarbeid av konsultasjonen.

-Timer må avbestilles  24 timer før på en virkedag. Ellers blir man belastet med full konsultasjonstakst.

Lege konsultasjoner: