Om oss

Rafto klinikken startet i 2016 og består av lege, sykepleier
og erfarne terapeuter. 

Vi gjør en grundig kartleging gjennom hele sykdomshistorien, bruk av medisinske apparater.
Vi jobber med funksjonell medisin og har fokus på de underliggende faktorene som kan føre til sykdom og ikke bare symptomene.

kartlegging av det autonomiske nervesystemet, blodprøver og analyser ved diverse laboratorier.

Vi setter fokus på å finne de epigenetiske faktorene og de diverse livsstilsfaktorene (emosjonell, familie, jobb stress, miljøgifter, kosthold osv) som er med på å gjøre oss syk.