Rafto klinikken

Overgangsalder (Menopause) og Naturlig Progesteron

Menopause (overgangsalderen) betegnes som den siste menstruasjonen hos kvinnen som skjer rundt 50 års alderen men kan variere alt fra 40 til 60 år hos noen. Ofte skjer det variasjoner i menstruasjons blødningene mange år før overgangsalderen kommer. Dette kan komme av variasjoner i østrogen og progesteron produksjonen i luteal fasen grunnet mangel på eggløsning. Denne ubalansen med for mye østrogen i forhold til progesteron kan føre til muskel knutter i livmoren, forstørrelse av endometriet eller kreft.

Symptomatisk kan dette gi kraftige menstruasjonsblødninger. Når overgangs alderen kommer faller østrogen produksjonen mens østron (svakere østrogen type) forblir på det samme nivået takket «aromatisering» fra hormoner som kommer fra binyrene.
Symptomene varierer, men hetetokter er det vanligste symptomet og kan starte før menstruasjonen har sluttet å komme. Cirka 80% av kvinner kan være plaget med hetetokter. Dette kan føre til søvn plager, humørsvingninger, irritabilitet og problemer med hukommelse.

Over lengre tid kan tørre slimhinner i skjeden forekomme. Noen kan få benskjørhet.

Hetetokter er ofte relatert til en livstil med høyt adrenalin (stress) og sees mer i enkelte kulturer som lever enn «vestlig livsstil» enn andre kulturer. Adrenalin og østrogen er «motpoler» til hverandre i hjernen. Livsstil endringer kan også virke positivt inn ved symptomene.


Behandlingen av overgangsalderen er med østrogen og et syntetisk gestagen (progesteron lignende legemiddel)


Studier har vist at naturlig «bioidentisk progesteron» har effekt over «hetetokter». Progesteron er også et viktig forstadium til andre hormoner.

Progesteron kan bli omdannet til pregnanediol som kan ha en beroligende effekt siden det påvirker GABA reseptorer i hjernen. Den kan også bli omdannet til andre hormoner som vist i tabellen ovenfor. Cortisol f.eks. er et viktig hormon som blir skilt ut under stress og hjelper å håndtere stress. Denne effekten oppnår man ikke ved å bruke syntetisk progesteron. Østrogen kan ha en effekt ved å øke serotonin som er viktig for å gi et stabilt humør og det er ønskelig å ha et balansert nivå med østrogen og progesteron.

I Norge har vi diverse progesteron preparater og forskjellige styrker. Man har krem form, vagitorier og tabletter. Progesteron kan brukes alene eller sammen med østrogen og avhengig av symptomene, kan dette påvirke velg av å krem form eller tabletter.

Andre tiltak for å redusere stress nivå kan virke inn positivt som mindfullness, yoga eller meditasjon for å roe ned Hypotalamus-hypofyse-binyre aksen for å nedregulere adrenalinproduksjonen.
Andre tilskudd som E-vit, magnesium, Maca og cimicifuga racemosa kan virke positivt inn.