Rafto klinikken

Kronisk utmattelse og D-laktat
produserende bakterier

I et studie gjort i 2009 ble det påvist at pasienter med kronisk utmattelse hadde flere bakterier som produserte laktat i tarmfloraen sin enn hos de friske. Pasienter med kronisk utmattelse har ofte kognitive vansker med nedsatt konsentrasjon og hukommelse, symptomer som ligner veldig på de som har D-melkesyreacidose. D- melkesyreacidose er en unik form for melkesyreacidose som kan forekomme hos pasienter som har hatt tarmreseksjon som forårsaker «kort tarm syndrom».

Hos disse pasientene vil glukosen og karbohydratene metaboliseres i tykktarmen til D-melkesyre, som absorberes blodet og kan gi symptomer med talevansker, hukommelse og nedsatt almenntilstand. Enkelte SIBO bakterier (bakteriell overvekst i tynntarmen) produserer D-laktat (E.faecalis og S. sanguinis). Dette hemmer energi sentrene våre (mitokondrier) ved å hemme at L-laktat og pyruvat kan gå inn i krebs syklus. Dette kan føre til tretthet, depresjon og hodepine.

​Dette studiet kan vise en mulig kobling på hvordan bakterieflora og en dysbiose kan påvirke symptomene med en gruppe pasienter som har kronisk utmattelse.