Rafto klinikken

Irritabel tarm-syndrom

Irritabel tarm syndrom defineres som en kronisk smerte eller ubehag i abdomen og med varierende avføringsmønster. Symptomene man opplever kan ikke forklares ved et problem i fordøyelsesorganene som kan påvises med konvensjonelle prøver (Blodprøver, MR, Ultralyd, Røntgen osv).   

Irritabelt tarm-syndrom forekommer hos om lag 20% av befolkningen. Tilstanden oppfattes ofte som en forstyrrelse i tykktarmens funksjon, selv om andre deler av fordøyelseskanalen er også involvert. 

Ofte begynner symptomene i alderen mellom 30 og 50 år men kan også sees hos barn, og det rammer oftere kvinner enn menn. (2:1).

70% av immun cellene våre ligger i tarmen og kalles GALT (gut associated lymphoid tissue). Bakteriene vi er eksponert for påvirker GALT og samhandlingen mellom mikrober, GALT og tarmen er viktig for utviklingen av det det «adaptative» eller spesifikke immunforsvaret som vi utvikler i livet.

Tarm flora vi er født med er viktig for utvikling og modning av GALT. Studier har vist at barn som har ammet har en helt annen sammensetning av tarmflora enn ved morsmelk erstatning grunnet delvis den prebiotiske effekten som finnes i morsmelk som stimulerer bifidobakterier. Barn har derfor lettere for å utvikle lettere allergier grunnet at galt systemet og tarmen ikke er moden. 

Matintoleranser er en viktig del av behandlingen av irritabel tarm syndrom. Det mest nøyaktige er å utføre det med en eliminasjonsdiett hvor man tar vekk alle potensielle matvarer og tester ved reintroduksjon. Det finnes tilgjengelig blodprøver som kan hjelpe å avklare matintoleranser men er ikke like nøyaktige som eliminasjonsdiett. 

Symptomer (scroll for å lese videre) 

Symptomene ved irritabelt tarm-syndrom omfatter magesmerter, gass plager og avføringsforstyrrelser. Faktorer som forverrer symptomene er stress, emosjonelle faktorer, for lite søvn og inntak av mat. Magesmertene pleier å være i nedre deler av buken som lindres etter god tarmtømming. Pasienter med irritable tarm syndrom er oftere plaget med fibromyalgi, migrene og kronisk utmattelses syndrom sammenlignet med pasienter uten irritabel tarm syndrom. Stress, bekymringer, angst, kan utløse symptomene og en del av pasientene er plaget med depresjon. 

Mat intoleranser og malabsorpsjon av gallesyrer i siste del av tynntarmen kan være årsaken til en del tilfeller.

Variasjoner i tarmens hormonsystem, tarmens immunsystem og tarmfloraen er sannsynligvis involvert i symptomutviklingen. Om lag 10 % av tilfellene er postinfeksiøse og kan utvikle seg etter både virale, bakterielle og parasittære gastroenteritter.

Det finnes 3 ulike presentasjoner:

  1. Irritabel tarm syndrom med forstoppelse
  2. Irritabel tarm syndrom med varierende Forstoppelse og Diaré   
  3. Irritabel tarmsyndrom med kronisk diarré.

Opp mot 80% av pasientene med irritabel tarm syndrom har bakterie overvekst av tynntarmen (SIBO). Vi har en annen artikkel hvor dette står godt beskrevet så dette blir beskrevet i sin korthet her. Bakterie overvekst i tynntarmen dele i hydrogen type bakterier og metan type bakterier. Hydrogen type bakteriene gir mer løs avføring, metan type bakteriene har mer tendenser til å gi forstoppelse, og begge typene gir luft plager og smerte.

Les om hvordan vi behandler irritabel tarm-syndrom under bildet.

Behandling:

I Rafto klinikken følger vi prinsippet 4′ R fra funksjonell medisin:

  • Remove (Fjerne faktorene som hemmer en «sunn» fordøyelse som matintoleranser, mikroorganismer (SIBO f.eks) osv..)
  • Replace (Erstatte det som mangler for å bedre fordøyelsen f.eks enzymer)
  • Reinoculate/ Reestablish (Det som trengs for å opprettholde en sunn tarmflora)
  • Repair (Reparere slimhinnen i tarmen med nødvendige tilskudd som tarmen bruker kontinuerlig)

I en del tilfeller kan en overvekst av en negativ tarmflora være en del av årsaken og det er viktig å kartlegge hva som kan være årsaken til at ikke tarmfloraen er riktig.