Rafto klinikken

Hvorfor Funksjonell medisin?

Vi som behandler med funksjonell medisin er opptatt av å bruke an dynamisk aktiv tilnærming for å forebygge, undersøke og behandle kroniske sykdommer. Vi er veldig opptatt av forbyggende medisin, og mener at når sykdom oppstår så har det vært en nedsatt funksjon av et eller flere organer over en lengre periode og bruker en helhetlig undersøkelse av hele kroppen for å undersøke og forbedre en spesifikk ubalanse som har vært med på å skape sykdom.

Vi bruker konvensjonelle blodprøver men også tester som ikke er standard i det offentlige helsevesenet når det er behov og personlig tilpasset etter symptomene og sykdomsbildet som f.eks. avføringsprøver for kartlegging av tarmflora/dysbiose, fullblodsanalyser for å kartlegge næringsstoffer og mineral status (magnesium og kalium er intracellulære ioner som kan kartlegges bedre i fullblod f.eks), urinprøver osv.

Det finnes cirka 35000 gener og det kan finnes over 1000000 variasjoner i genene våre som kalles for SNP (single nucleotide polymorphism). Mye av variasjonene i genene og hvordan disse utrykker seg blir påvirket av miljøfaktorer rundt oss. En av de viktigste faktorene som kan påvirke disse genene er næringsstoffer vi får i oss via kostholdet siden dette kan påvirke hvordan genene utrykker seg. Alle kan ha forskjellig genetiske utrykk og kostholdet bør individuelt tilpasses avhengig av genetisk utrykk og helsefaktorer. Det er mulig å måle om man kan ha en genetisk svakhet for en sykdom som f.eks. gen variasjoner for forhøyet homocystein som kan øke risiko for hjerte kar sykdom. Funksjonell medisin er fremtidens medisin og er oppdatert med forskningen innen genetikk. I fremtiden vil de være sannsynlig f.eks. at kjemiske medisiner vil også bli individuelt tilpasset avhengig av det personlige genuttrykket våres.