Rafto klinikken

Bakterie Overvekst av Tynntarmen (SIBO/BOSI)

Bakteriell overvekst av tynntarmen defineres som en tilstedeværelse av bakterier i tynntarmen i større mengde enn det som er normalt for tynntarmen. Hos friske mennesker er det bare få mengde bakterier man finner i tynntarmen i forhold til det som finnes i tykktarmen. Dette inkluderer lactobaciller, enterococcus, gram positive aerober og anaerobiske bakterier. Årsaken til dette kan være treg passasje gjennom tarmen, lite eller total mangel på magesyre (hypoklorhydria eller aklorhydria), defekt i Valva ileocecal som er en ventil lignende spalte i overgangen mellom tynntarmen og blindtarmen. 

MMC (migrating motor complex) og SIBO

MMC består av en rekke bevegelser i tarmen som skjer hver 2 timer og er delt i 4 faser. Dette er en viktig del av tarmen sin utrensing funksjon for å kvitte seg med ufordøyd substanser for tarmen som skjer fra magen frem til tykktarmen under faste. Disse motoriske bølgene er regulert av motilin og er viktig for at magesyre, gallesyre og enzymene får fordøyd maten og er også en viktig del for å redusere mengde bakterier fra begynnelsen av tynntarmen og videre ned i fordøyelsen. MMC skjer under faste og er en viktig del av tarmen sin utrensing funksjon. Det er derfor viktig at de går en del timer mellom måltidene sånn at alle 4 fasene blir fullført sånn at tarmen er “renset” før man inntar mat på nytt igjen.
Sibo kan påvirke MMC. Store mengder metan og hydrogen som bakteriene produserer minsker den motoriske funksjonen i tarmen og kan gjøre det vanskeligere for tarmen å kvitte seg med bakteriene i øvre del av tarmen. Lite magesyre, lavt stoffskifte og stress reduserer også MMC.
Andre tiltak som kan hjelpe MMC er dyp reparerende søvn, fysisk aktivitet og faste.

Symptomer med SIBO

Vanligste symptomer er luftplager i nedre del av buken, smerter, diare eller forstoppelse (avhengig av type bakterier, hydrogen type bakterier gir mer tendenser til løs mage og metan type bakterier gir mer forstoppelse men det er ikke alltid sånn) og dårlig opptak av B12 og fettløselige vitaminer. 

Opptaket av fettløselige vitaminer skjer grunnet at anaerobiske bakterier lager «cholelamydaser» som bryter ned gallesyrene som blir skilt ut i galleblæren og vil påvirke opptaket av fettløselige vitaminer. Bakteriene bruker også opp B12 og lager enzymer som påvirker tarmen sitt opptak av karbohydrater.

Diagnose

Gullstandard test for å måle SIBO er tynntarm aspirasjon som gjøres sjeldent siden det er en invasiv komplisert metode. Pusteprøver etter inntak av sukkerholdig drikk hvor man måler mengde hydrogen eller metan gasser som pustes ut i løpet av 120 minutter er den vanligste diagnostiske metoden. B12 mangel eller mangel på fettløselig vitaminer (A,E,D,K) bør gi mistanke om sykdommen sammen med symptomene beskrevet tidligere.
Opp mot 70% av pasienter med irritabel tarm syndorm (IBS) har bakteriell overvekst av tynntarmen (SIBO) og 90-100% av pasienten har SIBO.

Behandling

Korrigere ernærings defekter og mangler forårsaket av SIBO.
Antimikrobiell behandling brukes antibiotika som rifaximin, tetrasikliner, metronidazol og andre. Det finnes andre alternativer til antibiotika som vi individualiserer under konsultasjonen og det kan være nødvendig å behandle biofilm som bakterien har skapt.
Det er ønskelig og finne årsaken som beskrevet i begynnelsen av artikkelen for å ikke få tilbakefall senere, og viktig med kosthold som vi individualiserer i hvert