• +47 969 10 344
  • kontakt@drrafto.no
  • Man - Fre: 09 - 16 (Torsdag til kl 18) Telefonen besvares: Man - Tor: 09 - 14

Rafto klinikken

Fibromyalgi

Fibromyalgi defineres offisielt som en sykdom av ukjent årsak som rammer mest kvinner (90%) som medfører kroniske smerter i muskler og senefester i armer, ben, nakke og rygg. Diagnosen stilles vanligvis klinisk ved hjelp av symptomer og undersøkelse hvor andre årsaker utelukkes som infeksjoner og revmatiske lidelser utelukkes. For å stille diagnosen fibromyalgi, skal det være sykdom historie med generaliserte og utbredte smerter som har vært i minst 3 måneder og at smerten skal ha utbredelse over det meste av kroppen (minst 80%). Tidligere brukte man telling av ømme punkter for å stille diagnosen.
Smerteutbredelse og graden av smerter registreres best på et eget skjema som fyller ut selv og bringer til legen.

Det er viktig å skille fibromyalgi fra andre sykdommer hvor symptomene kan ligne som f.eks: lavt stoffskifte, leddgikt (revmatoid artritt), Lupus (LES), polymialgia reumatica osv. selv om det er mulig å ha begge sykdommene og opptil 50% av lupus pasienter kan ha fibromyalgi.
Andre symptomer med fibromyalgi er: Nedsatt konsentrasjon og hukommelse, depresjon og/eller angst, søvnvansker, fordøyelsesplager (kvalme, irritabel tarm syndrom, SIBO som beskrevet nedenfor), hodepine.
Flesteparten av pasientene med fibromyalgi har en ikke reparerende søvn og føler seg ofte ikke uthvilt når de våkner om morgenen. Ofte blir fjerde fase av søvnen avbrutt grunnet alfa bølger som kommer i veien. Pasienter med fibromyalgi har også påvist redusert metabolitter av serotonin i spinalvæske. Serotonin er en viktig nevrotransmitter som er med på å regulere smerte og søvn som ikke produseres under REM søvn. Mangel på fjerde fase av søvn påvirker også utskillelse av søvnhormon som er viktig for reparasjon av muskulaturen og muskel styrke.

Disse pasientene har også en nedsatt kortisol produksjon under stress som kan skyldes nedsatt CRH (corticotropin releasing hormone) ved stress som vil påvirke hypotalamus-hypofyse-binyre aksen. Dette er påvist ved nedsatt kortisol i døgnurin og påvisning av ortostatisk hypotensjon når pasienten er blitt undersøkt (lavt blodtrykk når man reiser seg opp). 


Opptil 90-100% av pasienter med fibromyalgi kan være plaget med bakteriell overvekst av tynntarmen (SIBO) (small intestine bacterial overgrowth). Disse bakterien slipper ut LPS (lipopolysakkarider) som blir tatt opp fra tarmen og kan bli deponert andre steder i kroppen og skape eller forverre en betennelse tilstand i kroppen og kan gi «økt følsomhet for smerte» siden giftstoffene kan gå gjennom blod hjerne barrieren. 


Pasienter med fibromyalgi kan også ha økt permeabilitet av tarmen “lekk tarm”. Dette ble påvist i et studiet i 2008 med laktulose-mannitol ratio i urinen. Pasienter med fibromyalgi hadde økt nivå av laktulose i motsetning til friske pasienter i urin ansamlingen. Mannitol blir lett tatt opp i tarmen men laktulose er et stort molekyl og ved en sunn tarm skal ikke laktulose bli tatt opp av tarmtottene. 


Denne økte permeabiliteten kan være forårsaket av bakteriell overvekst men også av andre skadelige stoffer for tarmen.


Årsaken til smerte hos fibromyalgi pasienter skyldes en lokal betennelse i muskulaturen grunnet “oksidativ stress” på mitokondriene som er energisenteret på cellene våre, men det er sannsynligvis også en medvirkende faktor på hvordan smertesignalene blir håndtert i hjernen. Oksidativ stress på mitokondriene kan komme fra giftstoffer som bakterien lager i tarmen som f.eks melkesyre (d-lactic acid) og tømmer cellene for antioksidanter, spesielt Q10.


Andre bakterier kan også påvirke mytokondriene som f.eks pseudomas aeruginosa, mycoplasma pneumoniae, blastocystes hominis osv. Disse mikroorganismene kan ligge kronisk i kroppen og stimule betennelse signaler i kroppen. Tungmetaller og giftstoffer vi er eksponert for i hverdagen


Ofte kan smerte signalene som kommer fra muskulaturen til hjernen bli forsterket, grunnet at glutamat i hjernen er overstimulert, og dette kan påvirke smerte terskel pasienten har.


I tillegg til at pasientene har økt forbruk av antioksidanter i kroppen grunnet økt oksidativ stress, kan pasientene ha mangel på viktige næringsstoffer grunnet bakteriell overvekst av tynntarmen (SIBO) som kan hemme opptak av viktige spoelementer og vitaminer (A, D, B12, Magnesium, Sink og andre) som er også viktig for riktig funksjon av cellene. Spesielt Mg mangel kan gi kramper i muskulaturen og ofte har fibromyalgi pasienter mangel eller “suboptimale” nivåer på D vitamin og magnesium.

Konvensjonell behandling har ikke noen helbredende effekt på sykdommen men kan ha en effekt ved en bedre håndtering eller modulering av smerten som går ut på fysikalsk trening og diverse legemidler som f.eks trisykliske antidepressiva som brukes mot depresjon men som har vist seg å ha en effekt med å modulere smerte i kroppen og innvirkning på søvn. Vi i Rafto Klinikken er opptatt av å ta en grundig og helhetlig undersøkelse og behandle underliggende faktorer som kan være årsak til symptomene (hormoner, oppsamling av giftstoffer, fordøyelse, stresshåndtering osv).