• +47 969 10 344
  • kontakt@drrafto.no
  • Man - Fre: 09 - 16 (Torsdag til kl 18) Telefonen besvares: Man - Tor: 09 - 14

Rafto klinikken

Autoimmunitet 2.0

Auto immunitet defineres som en tilstand hvor immunsystemet reagerer mot visse molekyler (antigener) som finnes i kroppens egne celler og vev. Dette betyr at kroppen lager antistoffer kontinuerlig mot eget vev og over tid fører dette til ødeleggelse av vevet og sykdom. Det finnes mange auto immune sykdommer, blant de vanligste har vi: Diabetes type 1, Vitiligo, cøliaki, hashimotos sykdom (stoffskifte sykdom), leddgikt (revmatoid artritt) og mange andre.

Symptomene vil variere med hvilket organ som er påvirket. Noen auto immune sykdommer påvirker bare et organ mens andre sykdommer påvirker flere organer som Lupus som kan påvirke hud, nyrer, ledd osv. 

Ved auto immune sykdommer «over reagerer» immunforsvaret ved substanser som kan ligge inne i kroppen eller komme utenfra. 

Faktorer vi er opptatt av i funksjonell medisin ved auto immunitet
1.Kosthold: Vi er opptatt av at pasientene for forståelse av hva kosthold betyr for helsen sin. Vi er stadig mer eksponert for høyere nivåer av sprøytemidler og i enkelte land er det høy bruk av GMO (genetisk modifisert frø) som tåler høye nivåer av sprøytemidler og vi har dessverre ikke nok forskning over lengre tid over hvilken betydning dette har for helsen vår og forskning over sikkerhet med sprøytemidlene som brukes er bare gjort med et sprøytemiddel av gangen og ved jordbruk brukes flere av gangen, så vi vet ikke nok hvordan denne «cocktail effekten» kan påvirke oss over tid. 

Et riktig kosthold kan være med på å påvirke hvordan gener utrykker seg i kroppen og endre betennelse molekyler i kroppen som NF kappa beta f.eks.

Ofte har vi også en ubalanse med essensielle fettsyrer i kroppen. Vi kan ha for mye omega 6 (linolsyre)grunnet høyt inntak av plante oljer i mat laging og grunnet at dyrene vi spiser er foret med korn (mais, soya osv.) og beiter mindre ute. Linolsyre stimulerer produksjon av arakidonsyre og produksjon av betennelse (stimulerer NF Kappa Beta som øker TNF alfa) og åreforkalkning. Ikke alle omega 6 fettsyrene er skadelige og er avhengig av mengde vi får det i oss. GLA (gamma linoleic acid) har en del positive egenskaper i kroppen. 

Ofte er det også et problem at vi ikke får nok omega 3 (EPA/DHA/ALA) i kostholdet som har en betennelse dempende effekt. EPA kan hemme NF kappa beta, som forklart tidligere i teksten øker betennelse i kroppen. DHA kan også være med på å begrense betennelse ved å hemme TNFa og IL-1.

Andre antioksidanter som også kan hemme NFkbeta er grønn te, resveratrol, acetil cystein (aminosyre), D-vit, selen, sink og tioktinsyre (alpha lipoic acid).

2. Infeksjoner og ubalanser med Tarmflora
Flere mikrober kan skape en kronisk betennelse i kroppen og enkelte mikrober kan skape en over reaksjon på immunforsvaret når vi blir eksponert for dem. 

Inngangsporten fra disse mikrobene i kroppen kan være flere steder i kroppen. 

Det kan komme fra tennene (rotfyllinger f.eks.), huden, luftveiene, tarmen, urinveiene osv. Uten tvil er tarmen hovedkilden til en dysbiose.

Det finnes flere type bakterier som kan skape en dysbiose (gram -, gram +, Pleomorfiske såkalt L-form bakterier, super antigener osv.). 

Enkelte substanser fra bakterier (antigener) kan deponere seg i ledd og skape en kronisk betennelse mot leddene selv om bakteriene ikke lenger finnes i kroppen eller har blitt behandlet. 

En overvekst av Gram negative bakterier kan slippe ut giftstoffer såkalte «lypopolisakarider» (LPS) fra tarmen over i blodet som kan overstimulere immunforsvaret, og kan også skape «lekktarm» og overbelaste leveren siden blodet fra tarmen blir tatt opp først til leveren (vena porta). Det finnes diverse blodprøver for å kartlegge LPS og lekktarm (zonulin f.eks.). Vi bruker som oftest spesialiserte avføringsprøver hvor vi kan kartlegge hva som befinner seg i tarmfloraen (bakterier, sopp og parasitter) hvor vi kan også avdekke om den «sunne tarmflora» er som den burde vært.

En viktig faktor for å forebygge «lekk tarm» er at tarmtotene har nok tilgang til næringsstoffer som f.eks. butyrat. Dette kan måles ved spesifikke avføringsprøver.

3. Dysfunksjon i mitokondriene (energi senteret i cellene våre)


Energi senteret i cellene våre (mitokondriene) fungerer ikke optimalt ved auto immune sykdommer. Det som skjer er en overpolarisering inne i cellene grunnet over aktivering av mTOR (et protein som aktiverer prosesser inne i cellene). Dette skaper aktivering av betennelse i kroppen via Nfkappa beta og en ubalanse ved immunforsvaret siden Th17 aktiveres og Treg cellene hemmes. 

Th17 aktiverer betennelse signaler i kroppen, og Treg cellene er en type celler av det spesifikke immunforsvaret som passer på at ikke immunforsvaret skal overreagere på enkelte substanser i kroppen (antigener) (matvarer, bakterier, virus, osv.) 

Treg cellene i tarmen kan bli påvirket av probiotika, A og D-vit. Mangel på sunne bakteriestammer i tarmen kan føre til overproduksjon av Th1, Th2 og Th17 som kan føre til allergi og auto immunitet. 

Over aktivering av mTOR, kan skje grunnet diverse faktorer som det beskrevet lenger oppe i artikkel, ved eksponering av LPS fra bakterier. 

Forhøyet Insulin ved insulin resistens og Diabetes skaper også dysfunksjon i mitokondriene ved å skape oksidativ stress ved produksjon av «superoksid». Kroppen må da bruke opp «glutatathione» som er en viktig antioksidant for å nøytralisere «superoksid» og er viktig for en normal funksjon av enzymene i cellene. 

4. Mimikry
Mimikry kan beskrives som en reaksjon av det spesifikke immunforsvaret mot et antigen (bakterie) hvor skjeden av aminosyrer til mikroorganismen ligner på ens egen aminosyrekjede i diverse vev og ved eksponering av bakterien så kan produksjonen av antistoffer fra immunforsvaret mot bakterien «kryssreagere» mot ens eget vev. Dette kan også skje ved enkelte matvarer. 

5. Hormonelle Ubalanser
Forhøyet prolaktin øker betennelse signaler i kroppen. Prolaktin er et hormon som blir skilt ut i hypofysen og produseres i store mengder normalt sett under svangerskap og amming og stimulerer melke produksjon i brystene. 

Prolaktin kan føre til sterilitet og nedsatt testosteron produksjon og kan også føre til nedsatt fritt testosteron ved at den stimulerer produksjon av SHBG i leveren som transporter testosteronet i kroppen og vil føre til at det er lite biotilgjengelig testosteron. 

Prolaktin kan øke ved stress og ved svulster i hypofysen. 

Kronisk langvarig stress (emosjonelt og fysisk) nedsetter produksjonen av Dhea og testosteron. Studier har vist at enkelte pasienter med lupus og revmatisme kan ha lave nivåer av Testosteron og Dhea. Dhea har immumodulerende effekt ved å senke produksjonen av TNFa, IL1 og IL6 ved å hemme NFkappa beta.

6. D-vitamin mangel.


D3 er viktig for kalsium og fosfat nivåer i kroppen men det er mange andre funksjoner som er under forskning hvor D3 kan være innblandet. 

D3 er viktig for immun forsvaret ved at den aktivere d-vit reseptoren (VDR). Vitamin D reseptoren hemmer Nf kappa beta og kan dermed hemme betennelse i kroppen. 

Den kan hemme virus og dens replikasjon ved å lage enkelte peptider.

Hjelper å vedlikeholde tarmens struktur og permeabilitet. 

Et norsk studiet viste at D-vit i optimale nivåer i kroppen kan hjelpe å forebygge kreft og levetid for pasienter som har kreft.

7. Th1-Th2-Th17-Treg Ubalanse
T cellene er en del av det spesifikke immunforsvaret. Disse produseres i benmargen og «modnes» i thymus (brissel). Th1 type cellene er ansvarlig for produksjon av «cellulær» immunitet, ved produksjon av interferon gamma og IL-2 stimulerer den makrofagene og er viktig for å bekjempe bakterier. 

Th2 er en viktig del av det «humorale immunforsvaret» og her lages IL-4, IL5-IL6 som er viktig for å lage antistoffer fra B-cellene. Her stimuleres også eosinofilene, basofiler og mast celler og er med å øke histamin produksjon.

Th2 er viktig for å bekjempe «helminter» (parasitiske ormer). En overaktivering av Th2 kan føre til «allergi», atopisk eksem, astma.
Th17 produserer TNF-a vil IL-17 som skaper en kraftig betennelse reaksjon og er viktig for å bekjempe ekstra cellulære patogener og sopp. En overaktivering av TH17 kan føre til MS (multippel sklerose) og LES (lupus).

Treg er viktig for å regulere immunforsvaret og som regel demper betennelse ved å nedsette aktiviteten av TH1, TH2 eller TH17 ved behov. 

Treg blir delvis aktivert av GALT i tarmen (gut associated lymphoid tissue) og forklarer hvorfor kosthold og diverse faktorer som skader tarmen kan undertrykke produksjon av Treg som e viktig for å kontrollere at TH1 eller Th2 blir overaktive og fører til sykdom. 

Enkelte probiotika kan stimulere Treg cellene. Blant annet, lactobacillus acidophilus, Lactobacillus cassei, Lactobacillus Reuteri, Bifidobacterium Bifidus.

A-vit er viktig for produksjon av Treg, og noen pasienter kan omdanne dårlig beta caroten til A-vit (f.eks de med lavt stoffskidte).

CBD olje fra cannabis har også vist i en liten studie gjort i 2017 kan ha en aktivering av Treg cellene vis stimulering av IL-2. 

8. Akkumulering av toksiske Giftstoffer


Kroppen kan akkumulere giftstoffer fra diverse kjemikalier som kommer fra forurensing fra industri, sprøytemidler (mot sopp, bakterier, gjødsel), løsemidler, maling, kosmetikk (parfyme), syntetiske materialer på tepper, mikroplast, forurensing fra biler, kjemiske belegg på panner og tungmetaller.

Enkelte små studier har vist at bønder som er eksponert for sprøytemidler (bromexynil, Dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE)) har økt autoimmunitet sammenlignet med normalbefolkningen målt med ANA (antinuklære antistoffer).

En del kjemikalier klarer ikke kroppen å avgifte og kan samles opp i diverse organer som lever, hjerne og fettvevet. Diverse tiltak med avgiftning som øker galle utskillelse fra leveren (Kurkumin, ingefær, mariatistel blant andre), sauna og alkalisering av urin kan hjelpe å øke utskillelsen av giftstoffer.

Oppsamling av en del mineraler som kobber, jern, lithium i høye mengder kan være skadelig og kan gi symptomer avhengig av hvor det er deponert i kroppen.

Tungmetaller som kadmium (tobakk, forurensing bildekk), Bly og Kvikksølv kan være med å påvirke autoimmunitet. Den vanligste og mest fryktet er kvikksølv.

Hovedkilde til kvikksølv er amalgam fyllinger men andre kilder er også tilstede som fisk og thimerosal som har blitt brukt som «antiseptisk» middel.

Kvikksølv kan øke risiko for å utvikle lupus, og man har sett at gruvearbeidere som jobber med gull ekstraksjon har økt ANA antistoffer enn gjennomsnittet. Det er mulig at den største kilde til kvikksølv forurensing enkelte steder i verden skap av menneske er grunnet gull utvinning siden det er en billig måte å ekstrahere gull på og skaper grusomme konsekvenser for vannet og hele økosystemer, spesielt i Afrika og Sør Amerika. 

Kroppens avgiftnings mekanismer påvirker kroppens evne til å samle opp sprøytemidler og tungmetaller. Det er 2 «faser» involvert i avgiftningen i leveren. Fase I består i oksidasjon og reduksjon (Cytokrom p450) og Fase II ved konjugering. Vis fase I er påvirket akkumuleres det giftstoffer siden fase II trenger at den første fasen skjer først, og vis fase I fungerer bra og Fase II er påvirket kan giftstoffer bli mer reaktive og gjøre mer skade vis ikke de blir konjugert videre. Et kosthold med lite grønnsaker kan påvirke fase II siden det kan skape mangel på sulfur. Små molekyler avgiftes gjennom gallesyre og større molekyler via urin. En urin ved lav Ph hemmer utskillelsen og alkalisering av urin øker utskillelsen. 

Det finnes diverse måter å kartlegge tungmetaller. De vanligste er urin og full blod men andre tester er også tilgjengelig som porfyriner i urin.