Funksjoner Skjoldbruskkjertel

Tyroidea (skjoldbruskkjertel) kjertelen ligger under strupehodet og veier circa 20-30 gram. Den har svært god blodtilførsel og er det andre vevet etter lungene som har mest blodtilførsel per gram vev.

Thyroid kjertelen består av luked follikelceller med en diameter på 100-300 micrometer. De er fyllt med et stoff som heter kolloid. Her produseres thyroideahormonene. Mellom follikellcellene ligger C-Cellene som er med å regulere calcium nivåene i kroppen. Hovedinnholdet i colloidet er et glykoprotein som heter thyroglobulin som inneholder thyroid hormonene. Hvert molekyl består av ca. 120 tyrosinaminosyrer.

93% av produksjonen av aktive hormoner er T4 ( Tyroksin) og 7 % er T3 (trijodtyronin). Små mengder T1 og T2 frigjøres og men man tror at det ikke har noe biologisk virkning.

Jod er absolutt nødvendig for produksjonen av T4 og T3. Dette skjer ved at jodid blir bundet til Tyrosinene. Først dannes Monoiodert Tyrosin (T1) og Dioiodert Tyrosin (T2). Dette skjer ved hjelp av et enzym som heter Tyreoperoksidase.

Tyroksin (T4) blir produsert når to Dioiodert tyrosin (T2) molekyler går sammen. (T2+T2=T4) og Trijodtyronin T3 blir produsert når Monoiodert Tyrosin (T1) og Dioiodert Tyrosin (T2) går sammen. (T2+T1=T3) . I tillegg dannes det små mengder av et inaktiv molekyl kalt revers triiodtyronin (rT3).

 


Når thyroid hormonene blir frigjort fra kolloidene ut til blodbanen er mesteparten bindet til ulike proteiner som da transporteres rundt i kroppen. Hovedproteinet er Tyroksin bindende globulin (TBG) og i mindre grad av tyroksin bindende prealbumin og albumin. Diverse sykdommer, medisiner, og andre hormoner påvirker mengden av proteiner i kroppen og kan påvirke mengden av stoffskifte hormoner. Østrogen for eksempel øker mengden med TBG og kan påvirke da mengden av fri Tyroksin. Det er den frie delen som klarer å «slippe inn» til cellene og som i størst grad påvirker TSH produksjonen av Hypofysen.

Regulering av Stoffskifte:

Regulering av stoffskifte skjer via tyreoideastimulerende hormon (Tsh) som produseres i Hypofysen. Vis nivået av stoffskifte hormonene blir for lavt vil hypofysen og hypothalamus registrere dette og  stimulere Tyreoidea skjertelen til å øke hormon produksjonen og frigjøringen til blodet. Hypothalamus stimulerer hypofysen til å produser Tsh via Trh (Thyrotropin releasing hormone), og Tsh vil øke produksjonen og frigjøringen av stoffskifte hormonene i Tyreoidea kjertelen.

Effekt av stoffskiftehormone:

 • Varmeproduskjonen i cellene. Dette skjer via økt transport av økt transport intra og ekstra celullært av diverse ioner.

 • Lengdekst og utviklng av det sentrale nervesystemet(kritisk å utredes hos nyfødte siden lengdeveskten og det mentale blir regulert av stoffskifte hormonene men heldigvis en skjelden tilstand hos nyfødte)

 • Effekt på gonadene hos men og kvinner. (mangel vil gi unormale blødninger på mengde og hyppighet og kan gi nedsatt libido hos begge kjønn)

 • Aktiverer gener som er essensielle for å lage enzymer, proteiner (byggesteiner), proteiner som er nødvendige for å transportere diverse substanser i kroppen. Slutt resultatet er at det er nødvendig for å aktivere essensielle prosesser i kroppen.

 • Øker antall og størrelse på mitokondriene i cellene våre. Mitokondriene er der energiproduksjonen skjer i cellene våre ved å lage ATP (adenosin trifosfat). Derfor vil mangel på stoffskifte hormone gi trøtthet.

 • Øker inntaket av glukose inn til cellene og øker insulin produksjonen.

 • Den mobiliserer fett fra fett vevet i kroppen.

 • Minsker nivået av kolesterol og trygliserider i blod.

 • Gjør at man går ned i vekt men øker også appetitten!

 • Forbedre blodtilførsel ved å ha en vasodilaterende effekt og kan derfor ha en positiv effekt med blodtrykket.

 • Øker kraften på hjertekontraksjonen.   

Log In or Register