Irritabel tarm-syndrom

Irritabel tarm syndrom defineres som en kronisk smerte eller ubehag i abdomen og med varierende avførings mønster.Symptomene man opplever kan ikke forklares ved et problem i fordøyelses organene som kan påvises med konvensjonelle prøver (Blodprøver, MR, Ultralyd, Røntgen osv).  
Irritabel tarm-syndrom forekommer hos om lag 20% av befolkningen. Tilstanden oppfattes ofte som en forstyrrelse i tykktarmens funksjon , selv om andre deler av fordøyelseskanalen også kan være involvert.
Ofte begynner symptomene i alderen mellom 30 og 50 år men kan også sees hos barn, og det rammer oftere kvinner enn men. (2:1).

Symptomer:

Symptomene ved irritabel tarm-syndrom omfatter magesmerter, gassplager og avføringsforstyrrelser. Faktorer som forverrer symptomene er stress, emotionelle faktorer, for lite søvn og  intak av mat. Magesmertene pleier å være i nedre deler av buken som lindres etter god tarmtømming. Pasienter med irritable tarm syndrom er oftere plaget med fibromyalgi, migrene og kronisk utmattelses syndrom samenlignet med pasienter uten irritabel tarm syndrom. Stress, bekymringer, angst, kan utløse symptomene og en del av pasientene er plaget med depresjon.
Mat intoleranser og malabsorpsjon av galle syrer i siste del av tynn tarmen kan være årsaken til en del tilfeller.
Variasjoner i tarmens hormonsystem, tarmens immunsystem og tarmfloraen er sannsynligvis involvert i symptomutviklingen. Om lag 10 % av tilfellene er postinfeksiøse og kan utvikle seg etter både virale, bakterielle og parasittære gastroenteritter.


Det finnes 3 ulike presentasjoner:
    1)    Irritabel tarm syndrom med forstoppelse
    2)    Irritabel tarm syndrom med varierende Forstoppelse og Diarè  
    3)    Irritabel tarm syndrom med kronisk diarè.

Behandling:
I Rafto klinikken følger vi prisippet 4' R fra funksjonell medisin:

    •    Remove ( Fjerne faktorene som hemmer en «sunn» fordøyelse som matvarer, mikroorganismer osv..)
    •    Replace ( Erstate det som mangler for å bedre fordøyelsen f.eks enzymer)
    •    Reinoculate/ Reestablish ( Det som trengs for å oppretholde enn sunn tarmflora)
    •    Repair ( Reparere slimhinnen i tarmen med nødvendige tilskudd som tarmen bruker kontinuerlig)

I en del tilfeller kan en overvekst av en negativ tarmflora være en del av årsaken og det er viktig å kartlegge hva som kan være årsaken til at ikke tarmfloraen er riktig.

Log In or Register