Hypotyreose
Hypotyreose skyldes nedsatt produksjon av thyreoideahormon i skjoldkjertelen. Man har antatt at prevalensen av hypotyreose hos voksne i Norge har vært 1% hos menn og 5 % hos kvinner, medregnet latent hypotyreose, prevalensen 4 % hos menn og 10 % hos kvinner. Forekomsten øker med alderen.

Primær hypotyreose skyldes oftest permanent destruksjon av thyreoideakjertelen. Vanligste årsaker er kronisk autoimmun tyreoiditt, radiojodbehandling, tyreoidektomiog ekstern strålebehandling. Inntak av store doser jodid og en del medisiner kan gi forbigående hypotyreose . Medfødt hypotyreose er meget sjelden (forekomst 1/3200 levendefødte barn) og skyldes dysgenesi eller agenesi av thyreoidea eller enzymdefekt i kjertelen. Disse tilfellene fanges opp av nyfødtscreening, som startet i Norge i 1979, ved TSH-bestemmelse.

Sekundær (svikt i hypofysen) eller tertiær hypotyreose (svikt i hypothalamus), er mer skjeldent.

Årsaker til lavt Stoffskifte:

 

Primær hypotyreose skyldes:

1) Oftest permanent destruksjon av thyreoidea kjertelen. Vanligste årsaker er kronisk autoimmun tyreoiditt. Dette skyldes at immunforsvaret angriper skjoldbruskkjertelen og skaper en betennelse i kjertelen og ødeleggelse av kjertelen med tiden. Dette kan måles ved diverse blodprøver. Man kan ha autoimmun tyreoiditt selv med negative blodprøver da disse kan variere avhengig av diverse forhold.

2) Mangel påIod

3) En del medisiner som f.eks.: amiodarone, Litium, tyrosine kinase inhibitorer  (Sunitinib, imatinib)

4)  Medfødt hypotyreose. (meget sjelden (forekomst 1/3200 levendefødte barn) og skyldes dysgenesi eller agenesi av thyreoidea eller enzymdefekt i kjertelen. Disse tilfellene fanges opp av nyfødtscreening, som startet i Norge i 1979)

5) Radioaktiv Iod.

Sekunder/tertiær hypotyreose skyldes:

Sykdom i hypofyse og/eller hypotalamus. Hos disse pasientene kreves det nærmere undersøkelse med tanke på ev. sykdom i hypofyse-/hypothalamusområdet og om det er svikt i produksjonen av de andre hypofyse hormonene.

Symptomer som kan være til stede med Hypotyreose:

 • Trøtthet, energimangel, apati.

 • Mangel på appetitt.

 • Lett for å fryse/ kulde intoleranse.

 • Tørr hud

 • Hår tap

 • Søvnighet

 • Smerter i muskulatur og ledd.

 • Depresjon

 • Humørsvingninger, nedstemthet

 • Dårlig konsentrasjon, dårlig hukommelse.

 • Forstoppelse

 • Menstruasjons forstyrrelser (mye blødninger, smerte) , vanskeligheter med å bli gravid.

 • Hud fornemmelser ( følelse av brenning, stikking og prikking, kløe, nummenhet, maurkryping, varme eller kulde over huden)

 • Synsforstyrrelser

 • Tap av hørsel

 • Vondt i hals regionen eller ubehag ved å svelge

Et studiet fra Aalborg sykehuset i Danmark fant at alle har vi en unik thyroid funksjon og individualitet hos hver av oss forårsaker at referanseverdiene i laboratoriet ikke er sensitiv i test resultatene som er av betydning for en individ.

I kronisk stress kan kortisol forhindre hypofysens produksjon av Tsh og løsrive thyroid hormonet fra proteinet sitt og selv om det blir litt thyroid hormon sirkulerende vil vi ha en normal Tsh resultat.

Under normale omstendigheter er kortisol nødvendig for å omvende T4 til T3, ved for mye kortisol under akutt stress vil man ha mindre Tsh produksjon og en svakere respons av hypofysen til Trh fra hypotalamus.  Mindre produksjon av T3 og økt produksjon av Rt3. Ved kronisk stress og utmattede binyrer forårsake at det ikke er nok kortisol for omvendingen av T4 til T3 selv om personen produserer nok T4. Så for mye kortisol eller for lite påvirker omvendingen av T4 til T3 på forskjellige måter.

frykt ved blodprøvetakingen kan øke lipoprotein lipase som øker nivået med frie fettsyrer. Frie fettsyrer «løsriver» thyroid hormonene fra sine proteiner som transporter de rundt i kroppen, og kan øke midlertidig mengden med fri T4.

Andre medisiner kan også på samme måte øke Fri T4 som acetylsalisylsyre, andre AINES (ibux, voltaren osv), diazepam, heparin. 

Har man hypotyreose så pleier kroppstemperaturen å være lav. Kroppstemperaturen bør sjekkes på 2,3,4 dagen av menstruasjonen.

Kosthold innflytelse: En del matvarer kan skape hindringer i thyroid produksjonen. Isoflavonen i soya og Isotiocyanater i noen typer grønnsaker (brokkoli, kål, rosenkål osv) kan blokkere enzymet thyroidea peroxidase, enzymet som tilfører jod til thyreoidea hormonene. Ved å varmebehandle de kan min minske mengden på disse substansene men man kan da også miste viktige næringstoffer.

For mye jod kan kan undertrykke Tsh produksjonen og forhindre thyroid hormon produksjonen hos noen individer.

Matvarer nødvendige for T4 produksjon:

Jod : ( alger, skalldyr, sardiner, fisk fanget i havet)

Zinc: Nøtter, havre, sardiner, lam, grove kornsorter som rug, ingefær rot

E Vit: Solsikkefrø, nøtter, oliven olje

A Vit: gule og grønne grønnsaker, papaya, aprikos,

B2: mandler, vil ris, sopp, egg lever, ølgjær.

B3: Øl gjær, lever, kylling, kalkun

B6: Øl gjær, solsikke frø, lever, fisk fanget i havet, linser, brun ris, bananer.

C vit.

Matvarer nødvendig for omvendingen fra T4 til T3:

Zinc: Nøtter, havre, sardiner, lam, grove kornsorter som rug, Ingefær rot.

Selen: Paranøtter er den rikeste kilden til selen. En nøtt kan gi 139mcg. 200Mcg er den nødvendige daglige dosen. Mer enn 900mcg kan være toksisk og skape hindringer i svovel metabolismen.

Matvarer nødvendige for bindingen av t3 til de intracellulære reseptorene:

Matvarer rik i A vitamin: lever, røde chili, aprikos, papaya, plomme, tran.

De eldre kan ha mangel på zinc og det er vanligere å få lavt stoffskifte etter hvert som man blir eldre.
Selen er også en sporelement hvor hvor det er mangel på i verden spesielt Europa da jorden er fattig på selen.
Antioksidamter (C vit) er også viktig siden man blir utsatt for toksiske substanser i hverdagen.
Trim øker produksjonen av tyroid hormoner og øker sensitiviteten til tyroid hormonene og er kjent for å redusere stress.
Tungmetaller (bly, kadmium, kvikksølv) på virker stoffskifte hormonene. Bly og kvikksølv kan deponere seg i skjoldkjertelen og kan påvirke tyroidea produksjonen, gjøre forandringer i deres struktur sånn at reseptorene ikke gjenkjenner de igjen og de kan påvirke lever og nyre funksjonen og påvirke omvendingen fra T4 til T3.
Sprøytemiddel rester og antibiotika brukt i landbruket, kjemikalier i husholdningsprodukter, kosmetikk kan påvirke tyroid hormonene, øke Rt3, og påvirke lever og nyre funksjonen.  
Ioniserende stråling fra røntgen, og andre medisinske apparater kan også nedsette tyroid produksjonen.

 

Kilde:

Norsk legemiddelhåndbok

Harrisons Indremedisin

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15975491

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12173895

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11889165

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11932302

 

Log In or Register