Irritabel tarm-syndrom

Irritabel tarm syndrom defineres som en kronisk smerte eller ubehag i abdomen og med varierende avførings mønster.Symptomene man opplever kan ikke forklares ved et problem i fordøyelses organene som kan påvises med konvensjonelle prøver (Blodprøver, MR, Ultralyd, Røntgen osv).  
Irritabel tarm-syndrom forekommer hos om lag 20% av befolkningen. Tilstanden oppfattes ofte som en forstyrrelse i tykktarmens funksjon , selv om andre deler av fordøyelseskanalen også kan være involvert.
Ofte begynner symptomene i alderen mellom 30 og 50 år men kan også sees hos barn, og det rammer oftere kvinner enn men. (2:1).

Les mer...

Hypotyreose
Hypotyreose skyldes nedsatt produksjon av thyreoideahormon i skjoldkjertelen. Man har antatt at prevalensen av hypotyreose hos voksne i Norge har vært 1% hos menn og 5 % hos kvinner, medregnet latent hypotyreose, prevalensen 4 % hos menn og 10 % hos kvinner. Forekomsten øker med alderen.

Les mer...

Log In or Register